Mxn

Gia nhập ngày 8 tháng 6 năm 2006
DISPLAYTITLE
(Website mới)
(DISPLAYTITLE)
{{DISPLAYTITLE:Thành viên:mxn}}
Chào bạn, tôi tên là '''Nguyễn Xuân Minh'''. Tôi là sinh viên [[w:Người Mỹ gốc Việt|Mỹ gốc Việt]] tại [[w:Đại học Stanford|Đại học Stanford]] ở [[w:California|Ca Li]], [[w:Hoa Kỳ|Hoa Kỳ]]. [http://cs.stanford.edu/People/undergraduate_students] Tôi là một trong những người đã thành lập dự án [[w:Trang Chính|Wikipedia tiếng Việt]] vào cuối năm 2003, và tôi làm [[w:Wikipedia:Hành chính viên|hành chính viên]] (''bureaucrat'') ở đấy từ đầu năm 2005. Tôi cũng làm [[Wikisource:Người quản lý|người quản lý]] ở [[OldWikisource:Main Page:Tiếng Việt|Wikisource dùng chung]] và là cựu [[m:Requests for permissions#Vietnamese Wikisource|quản lý]] ở đây.