Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Đầu đề”

Đã lùi lại sửa đổi 33193 của Tranminh360 (Thảo luận)
(Thử)
(Đã lùi lại sửa đổi 33193 của Tranminh360 (Thảo luận))
{| class="headertemplate" id="headertemplate"
|-
|class="gen_header_backlinkheader_backlink" | {{#if:{{{previous|{{{trước|}}}}}}|<span id="headerprevious">←{{{previous|{{{trước}}}}}}</span>}}
|class="header_title" | '''<span id="header_title_text">{{{title|{{{tựa đề|Vô đề}}}}}}</span>''' <!--
-->{{#if:{{{override_author|{{{ghi đè tác giả|}}}}}}|<br /><i><span id="header_author_text">{{{override_author|{{{ghi đè tác giả}}}}}}</span></i>|{{#if:{{{author|{{{tác giả}}}}}}|{{#if:{{{section|{{{phần|}}}}}}| |<br/>}}<i>của {{#ifeq:{{#expr:{{{author|{{{tác giả}}}}}}}}|<strong class="error">Lỗi biểu thức: Không hiểu dấu "["</strong>|{{{author|{{{tác giả}}}}}}</i>|{{#ifeq:{{lc:{{{override_author|{{{ghi đè tác giả|{{{author|{{{tác giả|}}}}}}}}}}}}}}|không rõ|<span id="header_author_text">Không rõ</span>|[[Tác gia:{{{author|{{{tác giả}}}}}}|<span id="header_author_text">{{{author|{{{tác giả}}}}}}</span>]]}}}}</i>}}}}<!--
}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{section|{{{phần|}}}}}}|<br /><span id="header_section_text">{{{section|{{{phần|}}}}}}</span>}}
|class="gen_header_forelinkheader_forelink" | {{#if:{{{next|{{{sau|}}}}}}|<span id="headernext">{{{next|{{{sau}}}}}}→</span>}}
|}
{| class="header_notes"
26.762

lần sửa đổi