Khác biệt giữa các bản “Wikisource:Quy định cấm”

"Lý do" mà bảo quản viên ghi vào sẽ hiển thị đối với thành viên bị cấm khi họ cố gắng sửa đổi, đồng thời xuất hiện trong [[Đặc biệt:Nhật trình/block|nhật trình cấm]] và [[Đặc biệt:Danh sách cấm|danh sách cấm]]. Nếu không có lý do rõ ràng, hoặc cần nhiều hơn một dòng để giải thích lệnh cấm, bảo quản viên có thể ghi lại lệnh cấm tại trang [[WS:TNCBQV|tin nhắn cho bảo quản viên]].
 
Thành viên sẽ được thông báo về lệnh cấm trên trang thảo luận của họ. Bằng cách này, các biên tập viên khác sẽ biết rằng thành viên đó bị cấm, và sẽ không chờ đợi hồi âm các ý kiến trên trang thỏathảo luận. Trong một số trường hợp, một IP có thể được chia sẻ bởi các bảo quản viên và họ yêu cầu được thông báo trước khi đặt lệnh cấm chúng (để họ có thể hoàn thành công việc bảo quản mà họ đang thực hiện). Vì lý do này, cần kiểm tra trang thảo luận của IP khi các yêu cầu như vậy được đưa ra.
 
=== Thời gian hết hạn cấm và áp dụng ===
26.592

lần sửa đổi