Khác biệt giữa các bản “Wikisource:Quy định cấm”

Các bảo quản viên nên cẩn thận không bỏ cấm chính họ để phá vỡ một lệnh cấm (trừ khi đó là lệnh cấm IP để ngăn chặn phá hoại), vì thu hồi tạm thời quyền bảo quản viên ("desysopping") là cách duy nhất để đảm bảo rằng việc này không tiếp diễn.
 
=== Các quyết định cấm gây tranh cãi ===
=== Controversial blocks ===
While blocking IP addresses responsible for anonymous, clear-cut vandalism is routine, many other uses of IP and username blocks are contentious. Where consensus proves elusive, such blocks are damaging to the community.
 
26.589

lần sửa đổi