Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikisource:Những gì thuộc về Wikisource”

(→‎Tác phẩm tạo ra sau năm 1922: Thêm "tài liệu nghiên cứu khoa học"---mới được bổ sung trong wikisource tiếng Anh)
 
====Tài liệu nghiên cứu khoa học====
Có thể đưa nội dung tài liệu [http[w://vi.wikipedia.org/wiki/Nghiên_cứu_khoa_họcnghiên cứu khoa học|nghiên cứu khoa học]] vào Wikisource nếu tài liệu này được [http[w://vi.wikipedia.org/wiki/Bình_duyệtbình duyệt|bình duyệt khoa học]] một cách có thẩm định được từ cơ quan nghiên cứu đáng tin cậy. Tài liệu phải được banphát hành theo một giấy phép tự do; điều này đồng nghĩa với việc không chấp nhận được những ấn phẩm thuơngthương mại banphát hành theo giấy phép trong đó ngăn cấm việc tái xuất bản.
 
Một ví dụ của tài liệu nghiên cứu chấp nhận được là một [http[w://vi.wikipedia.org/wiki/Luận_ánluận án|luận án tiến sĩ]] được kiểm tra kĩ lưỡng và chấp nhận bởi một hội đồng chấm luận văn của một trường đại học đẳng cấp quốc tế.
 
==Thêm giá trị gia tăng cho văn kiện gốc==
53.814

lần sửa đổi