Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikisource:Những gì thuộc về Wikisource”

→‎Tác phẩm tạo ra sau năm 1922: Thêm "tài liệu nghiên cứu khoa học"---mới được bổ sung trong wikisource tiếng Anh
(→‎Tác phẩm tạo ra sau năm 1922: Thêm "tài liệu nghiên cứu khoa học"---mới được bổ sung trong wikisource tiếng Anh)
====Tác phẩm phân tích và nghệ thuật====
'''Tác phẩm phân tích''' là các ấn phẩm tập hợp thông tin từ các nguồn khác và phân tích thông tin đó. Các tác phẩm phi hư cấu được viết về một chủ đề nào đó sau khi sự kiện chính đã xảy ra thường phù hợp với thể loại này. Những tác phẩm này cùng các '''tác phẩm nghệ thuật''' phải được phát hành ở dạng đã có thẩm định chéo hoặc có ban biên tập chịu trách nhiệm; không tính tác phẩm tự phát hành.
 
====Tài liệu nghiên cứu khoa học====
Có thể đưa nội dung tài liệu [http://vi.wikipedia.org/wiki/Nghiên_cứu_khoa_học nghiên cứu khoa học] vào Wikisource nếu tài liệu này được [http://vi.wikipedia.org/wiki/Bình_duyệt bình duyệt khoa học] một cách có thẩm định được từ cơ quan nghiên cứu đáng tin cậy. Tài liệu phải được ban hành theo một giấy phép tự do; điều này đồng nghĩa với việc không chấp nhận được những ấn phẩm thuơng mại ban hành theo giấy phép trong đó ngăn cấm việc tái xuất bản.
 
Một ví dụ của tài liệu nghiên cứu chấp nhận được là một [http://vi.wikipedia.org/wiki/Luận_án luận án tiến sĩ] được kiểm tra kĩ lưỡng và chấp nhận bởi một hội đồng chấm luận văn của một trường đại học đẳng cấp quốc tế.
 
==Thêm giá trị gia tăng cho văn kiện gốc==
1

lần sửa đổi