Mxn

Gia nhập ngày 8 tháng 6 năm 2006
Website mới
(Website mới)
 
==Liên kết ngoài==
*[http://mxnnotes.f2o1ec5.org/ Minh’s Notes], blog của tôi
*[http://www.stanford.edu/~mxn/ Website giới thiệu về tôi tại trường đại học]