Khác biệt giữa các bản “Wikisource:Quy định cấm”

"Lý do" mà bảo quản viên ghi vào sẽ hiển thị đối với thành viên bị cấm khi họ cố gắng sửa đổi, đồng thời xuất hiện trong [[Đặc biệt:Nhật trình/block|nhật trình cấm]] và [[Đặc biệt:Danh sách cấm|danh sách cấm]]. Nếu không có lý do rõ ràng, hoặc cần nhiều hơn một dòng để giải thích lệnh cấm, bảo quản viên có thể ghi lại lệnh cấm tại trang [[WS:TNCBQV|tin nhắn cho bảo quản viên]].
 
Thành viên sẽ được thông báo về lệnh cấm trên trang thảo luận của họ. Bằng cách này, các biên tập viên khác sẽ biết rằng thành viên đó bị cấm, và sẽ không chờ đợi hồi âm các ý kiến trên trang thỏa luận. Trong một số trường hợp, một IP có thể được chia sẻ bởi các bảo quản viên và họ yêu cầu được thông báo trước khi đặt lệnh cấm họchúng (để họ có thể hoàn thành công việc bảo quản mà họ đang thực hiện). Vì lý do này, cần kiểm tra trang thảo luận của IP khi các yêu cầu như vậy được đưa ra.
 
=== ExpiryThời timesgian andhết applicationhạn cấm và áp dụng ===
ExpiryThời timesgian arehết enteredhạn incấm theđược GNUnhập standardvào format,bằng whichđịnh isdạng describedchuẩn inGNU, theđược mô tả trong [http://www.gnu.org/software/tar/manual/html_chapter/tar_7.html tarhướng manualdẫn về tar]. AlternativelyNgoài ra, amột lệnh cấm block maythể be "indefinitevô thời hạn" orhoặc "infinitevô hạn", meaning thenghĩa blocklệnh iscấm permanentnày là vĩnh viễn, untilcho ađến sysopkhi explicitlymột unblocksbảo thequản accountviên bỏ cấm tài khoản. IfNếu nokhông expirynhập timethời isgian enteredhết hạn cấm, anhệ thống sẽ hiển errorthị messagemột willthông bebáo displayedlỗi.
 
Một thành viên có thể bị cấm bởi nhiều hơn một bảo quản viên trong cùng một lúc. Trong trường hợp này, thành viên sẽ bị cấm đến khi lệnh cấm ngắn nhất hết hạn. Chẳng hạn, nếu một bảo quản viên cấm một thành viên trong thời gian một ngày, và một bảo quản viên khác cấm thành viên đó trong thời gian hai ngày, thì thành viên đó sẽ bị cấm trong thời gian một ngày, giả định rằng các lệnh cấm được đưa ra cùng lúc.
A user may be blocked by more than one administrator at a time. In this case, the user will be blocked until his/her shortest block has expired. For instance, if an administrator blocks a user for one day, and another administrator blocks the same user for two days, then the user will remain blocked for one day, assuming that the blocks were given at the same time.
 
=== Range blocks ===
26.593

lần sửa đổi