Khác biệt giữa các bản “Wikisource:Quy định cấm”

Thành viên có thể bị cấm do '''liên tục''' vi phạm quy định sau khi đã được cảnh báo rằng họ đang vi phạm. Các lệnh cấm này sẽ được thông báo trên trang [[WS:TNCBQV|tin nhắn cho bảo quản viên]].
 
== ẢnhNhững ảnh hưởng củado lệnhbị cấm ==
Thành viên bị cấm và địa chỉ IP vẫn có thể xem được mọi trang ở Wikisource, nhưng liên kết "Sửa đổi trang này" sẽ dẫn đến trang "[[MediaWiki:Blockedtext|Thành viên bị cấm]]" giải thích lý do cấm và cung cấp thông tin về cách yêu cầu bỏ cấm. Trang này chứa cả thông báo "lý do" của bảo quản viên đã đặt lệnh cấm. Liên kết và bản mẫu được hiển thị bình thường trong phần "lý do".
 
26.592

lần sửa đổi