Khác biệt giữa các bản “Wikisource:Quy định cấm”

'''Xem:''' [WikiEN-l] [http://mail.wikipedia.org/pipermail/wikien-l/2004-February/010660.html "Anonymous proxies (was Re: Desysop Morwen)"] (Jimmy Wales Mon Feb 16 21:52:11 UTC 2004). Lưu ý rằng "Wikipedia" có nghĩa là bao gồm tất cả các dự án Wikimedia.
 
=== PolicyVi violationsphạm quy định ===
Thành viên có thể bị cấm do '''liên tục''' vi phạm quy định sau khi đã được cảnh báo rằng họ đang vi phạm. Các lệnh cấm này sẽ được thông báo trên trang [[WS:TNCBQV|tin nhắn cho bảo quản viên]].
Users may be blocked for '''repeatedly''' violating policy after then have been warned that they are doing so. Such blocks should be noted on the [[WS:AN|administrator's noticeboard]].
 
== Effects of being blocked ==
26.585

lần sửa đổi