Khác biệt giữa các bản “Wikisource:Quy định cấm”

(+en)
 
=== Tài khoản "công cộng" ===
Quy ước của Wikimedia là các tài khoản là các tài khoản có một tên cụ thể, nhưng tạo ra để nhiều người cùng dùng, sẽ không được phép sử dụng. WikimediaĐây conventionđược isxem that accountshành withvi agiả specificdanh name,một but creatednhân fortrong usedự byán multiple people,khi aremang notmặt tonạ beẩn useddanh. TheseDo aređó seencái asgọi pretending totài akhoản reputation"công ascộng" an individualkhông withincần thethiết project, whilethành maskingviên anonymity. So-calleddanh "public" accountsthể aresửa notđổi consideredtự necessarydo, because anonymousbất userskỳ canai editcũng freely, andthể anyonenhanh canchóng quicklytạo createmột atài usernamekhoản without evenkhông ancần emailkhai addressbáo beingđịa requiredchỉ email. Examplesdụ includenhư anytài accountkhoản where thechủ ownersở postshữu theđưa passwordmật forkhẩu publicra usesử dụng công cộng. TheseChúng maycó thể bebị blockedcấm on sightthời indefinitelyhạn.
 
=== Bots ===
26.589

lần sửa đổi