Mxn

Gia nhập ngày 8 tháng 6 năm 2006
không có tóm lược sửa đổi
n
{{DISPLAYTITLE:<span style="color: #808080;">{{NAMESPACE}}:</span><abbr title="Minh Xuân Nguyễn">{{lcfirst:{{PAGENAME}}}}</abbr>}}
{{DISPLAYTITLE:Thành viên:mxn}}
{{#babel:en|vi-2|es-2}}