Khác biệt giữa các bản “Wikisource:Phủ nhận chung”

n
 
===Vi phạm pháp luật bản địa===
Xin chú ý rằng nội dung tìm thấy ở đây có thể vi phạm pháp luật của quốc gia hoặc quyền tài phán của nơi bạn đang xem thông tin này. Wikisource không khuyến khích sự vi phạm bất cứ nền luật pháp nào, nhưng vì thông tin này được lưu trữ trên một máy chủ tại bang Florida của Hoa Kỳ, nó được duy trì chiểu theo sự bảo hộ có được theo Hiến pháp Bang Florida (Điều 1 Mục 4), Tu chính án thứ nhất của [[HiếpHiến pháp Hợp chúng quốc Hoa Kỳ|Hiến pháp Hoa Kỳ]] và [[Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền]] của Liên Hiệp Quốc.
 
Pháp luật tại quốc gia bạn có thể không công nhận bảo vệ quyền tự do ngôn luận rộng rãi như luật Florida và Hoa Kỳ hay các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, hoặc có hạn chế không công nhận các bộ luật đó, vì vậy Wikisource không thể chịu trách nhiệm vì bất kỳ khả năng vi phạm các pháp luật đó nếu bạn liên kết đến tên miền này hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào có chứa tại đây theo bất kỳ cách nào.
23.977

lần sửa đổi