Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Đầu đề”

không có tóm lược sửa đổi
n
{| class="header_notes"
|-
|<!--
| {{{notes|{{{ghi chú}}}}}}
 
Liên kết đến các dự án liên quan (chỉ khi cần thiết)
-->{{#if:{{{wikipedia|}}}{{{commons|}}}{{{commonscat|}}}{{{wikiquote|}}}{{{wikinews|}}}{{{wiktionary|}}}{{{wikibooks|}}}{{{wikiversity|}}}{{{wikispecies|}}}{{{meta|}}}{{{portal|}}}{{{related_author|}}}{{{disambiguation|}}}|<!--
 
-->{{Đề mục liên quan
| wikipedia = {{{wikipedia|}}}
| commons = {{{commons|}}}
| commonscat = {{{commonscat|}}}
| wikiquote = {{{wikiquote|}}}
| wikinews = {{{wikinews|}}}
| wiktionary = {{{wiktionary|}}}
| wikibooks = {{{wikibooks|}}}
| wikiversity = {{{wikiversity|}}}
| wikispecies = {{{wikispecies|}}}
| meta = {{{meta|}}}
| portal = {{{portal|}}}
| related_author = {{{related_author|}}}
| disambiguation = {{{disambiguation|}}}
}}<!--
hết phần liên kết đến dự án liên quan
-->}}<!--
 
Liên kết viết tắt
-->{{#if:{{{shortcut|{{{viết tắt|}}}}}}|{{viết tắt|{{{shortcut|viết tắt}}}}}}}}}}<!--
 
Tham số ghi chú
| -->{{{notes|{{{ghi chú}}}}}}
|}<includeonly><!--
không rõ dịch giả -->{{#switch:{{{translator|{{{dịch giả}}}}}}
2.792

lần sửa đổi