Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikisource:Những gì thuộc về Wikisource”

n
 
===Các tác phẩm tạo ra trước năm 1923===
Bất kỳ một tác phẩm viết nào (hoặc bản ghi từ âm thanh gốc hoặc nội dung nhìn) được phát hành (hoặc tạo ra nhưng chưa bao giờ phát hành) trước năm 1923 đều có thể được đưa vào Wikisource, miễn là điều đó có thể kiểm chứng được. Những nguồn hợp lệ bao gồm cả bản quét đã tải lên hoặc bản giấy đã in.
 
===Tác phẩm tạo ra sau năm 1922===
2.799

lần sửa đổi