Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikisource:Những gì thuộc về Wikisource”

n
(Tạo trang mới với nội dung ‘{{quy định}} {{process header | title = Quy định đưa vào | section = | previous = ← Quy định và hướng dẫn | next ...’)
 
 
===Biên dịch===
Wikisource tiếng Việt chỉ thu thập các văn kiện được viết bằng ''tiếng Việt''. Văn kiện ở các ngôn ngữ khác cần được đặt tại các dự án ngôn ngữ tương ứng, hoặc tại [[:oldwikisource:|website đa ngôn ngữ]]. Tuy nhiên, Wikisource tiếng ViẹtViệt có thu thập ''bản dịch'' tiếng Việt từ các văn kiện không phải tiếng Việt, cũng như các bản song ngữ mà ngôn ngữ đích là tiếng Anh.
 
Đối với các bản dịch, ưu tiên hàng đầu tại Wikisource là đóng góp ''các bản dịch đã từng xuất bản, thuộc phạm vi công cộng''. Tuy nhiên, với sự thật là có vô số các tác phẩm gốc ở các thứ tiếng khác chưa bao giờ được dịch, cộng với việc các bản dịch mới, bổ sung có thể hoàn thiện các bản dịch đã có theo nhiều cách, Wikisource cũng cho phép các bản dịch do chính thành viên wiki dịch nên.
150

lần sửa đổi