Khác biệt giữa các bản “Tác gia:Nguyễn Văn Vĩnh”

 
=== ''Đông Dương Tạp Chí'' ===
* [[Chữ nho nên để hay là nên bỏ‎]]
* [[Chữ Quốc-ngữ]]
* [[Con xâu đổ đầu nồi canh‎]]
* [[Gì cũng cười]] (1913)
* [[Nghề hát bội của ta và nghề diễn kịch của người Âu-châu]]
* [[Nhời đàn bà (Propos de femme) - Lắm vợ]]
* [[Tật huyền hồ sáo hủ]] (1913)
* [[Tiếng An-nam]] (1914)
24.320

lần sửa đổi