Khác biệt giữa các bản “Tác gia:Nguyễn Văn Vĩnh”

Đã di chuyển đến w:Nguyễn Văn Vĩnh
 
(Đã di chuyển đến w:Nguyễn Văn Vĩnh)
Nguyễn Văn Vĩnh (hiệu: Tân Nam Tử; 1882 – 1936), nhà báo, nhà dịch thuật Việt Nam đầu thế kỷ 20. Quê: xã Phượng Dực, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông (nay là tỉnh Hà Tây).
 
Học Trường Thông ngôn, lần lượt làm thư ký ở các Tòa Công sứ Lào Cai, Kiến An, Bắc Ninh và Tòa Đốc lý Hà Nội.
 
Năm 1906, được cử đi dự hội chợ ở Macxây (Marseille), trở về, xin thôi việc, mở nhà in, làm chủ bút nhiều tờ báo: “Đại Nam đăng cổ tùng báo”, “Lục tỉnh tân văn”, “Đông Dương tạp chí”, “Trung Bắc tân văn” và một số tờ báo tiếng Pháp “Notre Journal” (Tờ báo của chúng ta), “Notre Revue” (Tạp chí của chúng ta), “l’Anam nouveau” (An Nam mới).