Khác biệt giữa các bản “Wikisource:Tác gia/Đ”

(→‎Đe: +Trùng Quang Đế)
* [[Tác gia:Trần Nguyên Đán|Trần Nguyên Đán]] (1325-1390)
* [[Tác gia:Trần Hưng Đạo|Trần Hưng Đạo]] (1232-1300)
* [[Tác gia:Huỳnh Mẫn Đạt|Huỳnh Mẫn Đạt]] (1807–1882)
* [[Tác gia:Phạm Tất Đắc|Phạm Tất Đắc]] (1909-1935)