Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Đầu đề”

n
không có tóm lược sửa đổi
(+ không gian tác gia)
n
|class="header_backlink" | {{#if:{{{previous|{{{trước|}}}}}}|<span id="headerprevious">←{{{previous|{{{trước}}}}}}</span>}}
|class="header_title" | '''<span id="header_title_text">{{{title|{{{tựa đề|Vô đề}}}}}}</span>''' <!--
-->{{#if:{{{override_author|{{{ghi đè tác giả|}}}}}}|<br /><i><span id="header_author_text">{{{override_author|{{{ghi đè tác giả}}}}}}</span></i>|{{#if:{{{author|{{{tác giả}}}}}}|{{#if:{{{section|{{{phần|}}}}}}| |<br/>}}<i>của {{#ifeq:{{#expr:{{{author|{{{tác giả}}}}}}}}|<strong class="error">Lỗi biểu thức: Không hiểu dấu "["</strong>|{{{author|{{{tác giả}}}}}}</i>|{{#ifeq:{{lc:{{{override_author|{{{author|{{{ghi đè tác giả|{{{author|{{{tác giả|}}}}}}}}}}}}}}|không rõ|<span id="header_author_text">Không rõ</span>|[[Tác gia:{{{author|{{{tác giả}}}}}}|<span id="header_author_text">{{{author|{{{tác giả}}}}}}</span>]]}}}}</i>}}}}<!--
-->{{#if:{{{year|{{{năm|}}}}}}|<span style="color:#999999">, năm {{{year|{{{năm}}}}}}</span>}}<!--
-->{{#if:{{{override_translator|{{{ghi đè dịch giả|}}}}}}|<i>, người dịch: <span id="header_translator_text">{{{override_translator|{{{ghi đè dịch giả}}}}}}</span>|{{#if:{{{translator|{{{dịch giả|}}}}}}|{{#switch:{{lc:{{{translator|{{{dịch giả|}}}}}}}}
1.938

lần sửa đổi