Thể loại:Tác gia có năm sinh xấp xỉ – Theo ngôn ngữ khác