Trang được nhúng nhiều nhất

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 17:38, ngày 19 tháng 1 năm 2021. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 kết quả sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Mô đun:Wikibase‏‎ (được sử dụng trong 10.895 trang)
 2. Bản mẫu:Đầu đề‏‎ (được sử dụng trong 10.282 trang)
 3. Bản mẫu:Chạy đầu trang‏‎ (được sử dụng trong 4.989 trang)
 4. Bản mẫu:Giữa‏‎ (được sử dụng trong 3.566 trang)
 5. Bản mẫu:Đầu đề/năm‏‎ (được sử dụng trong 3.352 trang)
 6. Bản mẫu:Là số‏‎ (được sử dụng trong 3.351 trang)
 7. Bản mẫu:G‏‎ (được sử dụng trong 3.292 trang)
 8. Bản mẫu:Văn‏‎ (được sử dụng trong 3.213 trang)
 9. Bản mẫu:Rh‏‎ (được sử dụng trong 3.035 trang)
 10. Bản mẫu:Giấy phép‏‎ (được sử dụng trong 2.959 trang)
 11. Bản mẫu:Chú thích cuối trang‏‎ (được sử dụng trong 2.738 trang)
 12. Bản mẫu:Số cột‏‎ (được sử dụng trong 1.927 trang)
 13. Bản mẫu:Div col‏‎ (được sử dụng trong 1.927 trang)
 14. Bản mẫu:Div col end‏‎ (được sử dụng trong 1.919 trang)
 15. Mô đun:Plain sister‏‎ (được sử dụng trong 1.801 trang)
 16. Bản mẫu:Đề mục liên quan‏‎ (được sử dụng trong 1.801 trang)
 17. Bản mẫu:Lớn‏‎ (được sử dụng trong 1.711 trang)
 18. Bản mẫu:Thông tin văn kiện‏‎ (được sử dụng trong 1.613 trang)
 19. Bản mẫu:Ấn bản‏‎ (được sử dụng trong 1.550 trang)
 20. Mô đun:Arguments‏‎ (được sử dụng trong 1.528 trang)
 21. Bản mẫu:Larger‏‎ (được sử dụng trong 1.420 trang)
 22. Bản mẫu:Số‏‎ (được sử dụng trong 1.306 trang)
 23. Bản mẫu:Column-rule‏‎ (được sử dụng trong 1.281 trang)
 24. Bản mẫu:Tooltip‏‎ (được sử dụng trong 1.280 trang)
 25. Mô đun:String‏‎ (được sử dụng trong 1.263 trang)
 26. Bản mẫu:DNQATV/trang‏‎ (được sử dụng trong 1.238 trang)
 27. Bản mẫu:DNQATV/nghĩa‏‎ (được sử dụng trong 1.238 trang)
 28. Bản mẫu:-‏‎ (được sử dụng trong 1.229 trang)
 29. Bản mẫu:DNQATV/mục‏‎ (được sử dụng trong 1.229 trang)
 30. Bản mẫu:Vạch‏‎ (được sử dụng trong 1.223 trang)
 31. Bản mẫu:Popup note‏‎ (được sử dụng trong 1.212 trang)
 32. Bản mẫu:SIC‏‎ (được sử dụng trong 1.192 trang)
 33. Bản mẫu:PVCC-CPVN‏‎ (được sử dụng trong 1.175 trang)
 34. Bản mẫu:Nop‏‎ (được sử dụng trong 1.145 trang)
 35. Bản mẫu:Chất lượng vk‏‎ (được sử dụng trong 1.065 trang)
 36. Mô đun:No globals‏‎ (được sử dụng trong 1.032 trang)
 37. Bản mẫu:Thể loại theo ngày tháng/danh sách‏‎ (được sử dụng trong 1.006 trang)
 38. Bản mẫu:Thể loại theo ngày tháng‏‎ (được sử dụng trong 1.006 trang)
 39. Bản mẫu:PVCC-cũ‏‎ (được sử dụng trong 841 trang)
 40. MediaWiki:Proofreadpage pagenum template‏‎ (được sử dụng trong 815 trang)
 41. Bản mẫu:PD-old‏‎ (được sử dụng trong 805 trang)
 42. Bản mẫu:Tl‏‎ (được sử dụng trong 770 trang)
 43. Mô đun:Yesno‏‎ (được sử dụng trong 755 trang)
 44. Mô đun:Namespace detect/data‏‎ (được sử dụng trong 752 trang)
 45. Mô đun:Namespace detect/config‏‎ (được sử dụng trong 752 trang)
 46. Mô đun:Category handler‏‎ (được sử dụng trong 749 trang)
 47. Mô đun:Message box‏‎ (được sử dụng trong 749 trang)
 48. Mô đun:Category handler/config‏‎ (được sử dụng trong 747 trang)
 49. Mô đun:Category handler/blacklist‏‎ (được sử dụng trong 747 trang)
 50. Mô đun:Message box/configuration‏‎ (được sử dụng trong 747 trang)

Xem (50 mục trước | 50 kết quả sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).