Bản mẫu cần viết nhất

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 17:38, ngày 19 tháng 1 năm 2021. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 kết quả sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Bản mẫu:Ns has subpages‏‎ (38 liên kết)
 2. Bản mẫu:Year‏‎ (31 liên kết)
 3. Bản mẫu:Ns:Wikipedia‏‎ (6 liên kết)
 4. Bản mẫu:PAGENAME‏‎ (6 liên kết)
 5. Bản mẫu:Tag‏‎ (6 liên kết)
 6. Bản mẫu:User de-1‏‎ (6 liên kết)
 7. Bản mẫu:High-risk‏‎ (4 liên kết)
 8. Bản mẫu:I2‏‎ (4 liên kết)
 9. Bản mẫu:Lcs‏‎ (4 liên kết)
 10. Bản mẫu:TL‏‎ (4 liên kết)
 11. Bản mẫu:Tiw‏‎ (4 liên kết)
 12. Bản mẫu:Tlc‏‎ (4 liên kết)
 13. Bản mẫu:Đầu đề dữ liệu bản mẫu‏‎ (4 liên kết)
 14. Bản mẫu:High-use‏‎ (3 liên kết)
 15. Bản mẫu:Tham khảo‏‎ (3 liên kết)
 16. Bản mẫu:WD‏‎ (3 liên kết)
 17. Bản mẫu:))‏‎ (2 liên kết)
 18. Bản mẫu:@‏‎ (2 liên kết)
 19. Bản mẫu:AccessibilityDispute‏‎ (2 liên kết)
 20. Bản mẫu:Both‏‎ (2 liên kết)
 21. Bản mẫu:Bản mẫu dấu nháy‏‎ (2 liên kết)
 22. Bản mẫu:Bản đồ định vị/doc/See also infobox templates‏‎ (2 liên kết)
 23. Bản mẫu:Bản đồ định vị/doc/Xem thêm hộp thông tin bản mẫu‏‎ (2 liên kết)
 24. Bản mẫu:CURRENTCONTENTLANGUAGE‏‎ (2 liên kết)
 25. Bản mẫu:Cat handler‏‎ (2 liên kết)
 26. Bản mẫu:Cob‏‎ (2 liên kết)
 27. Bản mẫu:Cot‏‎ (2 liên kết)
 28. Bản mẫu:Danh sách thu gọn‏‎ (2 liên kết)
 29. Bản mẫu:Flagicon‏‎ (2 liên kết)
 30. Bản mẫu:ISO 639 name/doc/row‏‎ (2 liên kết)
 31. Bản mẫu:Indent family usage‏‎ (2 liên kết)
 32. Bản mẫu:Int:prefs-vector-enable-vector-1-label‏‎ (2 liên kết)
 33. Bản mẫu:Khung/c‏‎ (2 liên kết)
 34. Bản mẫu:Khung/đ‏‎ (2 liên kết)
 35. Bản mẫu:Largeinitial‏‎ (2 liên kết)
 36. Bản mẫu:Lts/‏‎ (2 liên kết)
 37. Bản mẫu:Ltsmeta‏‎ (2 liên kết)
 38. Bản mẫu:Main‏‎ (2 liên kết)
 39. Bản mẫu:Markup‏‎ (2 liên kết)
 40. Bản mẫu:Mbox templates‏‎ (2 liên kết)
 41. Bản mẫu:Mbox templates see also‏‎ (2 liên kết)
 42. Bản mẫu:Mũi tên‏‎ (2 liên kết)
 43. Bản mẫu:Nhều màu‏‎ (2 liên kết)
 44. Bản mẫu:Pf‏‎ (2 liên kết)
 45. Bản mẫu:SITENAME‏‎ (2 liên kết)
 46. Bản mẫu:Spaces‏‎ (2 liên kết)
 47. Bản mẫu:Str left‏‎ (2 liên kết)
 48. Bản mẫu:Tetl‏‎ (2 liên kết)
 49. Bản mẫu:Thể loại Commons‏‎ (2 liên kết)
 50. Bản mẫu:Ti‏‎ (2 liên kết)

Xem (50 mục trước | 50 kết quả sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).